Informacje

Oferta pracy

Allstar PZL Glider, polski producent szybowców z Bielska‑Białej, zatrudni:

- inżynierów lotniczych / konstruktorów;
- techników mechaników‑lotniczych z uprawnieniami lub bez
- pracowników biura sprzedaży (sprzedawców)
do pracy w organizacji projektującej i produkującej.

Zadania:

Dla inżynierów:
- praca w biurze projektowym (organizacji projektującej ADOA): zmiany konstrukcyjne i modyfikacje szybowców SZD‑54-2 „Perkoz”, SZD‑59-1 „Acro” i SZD‑55 „Promyk”, technologia produkcji, certyfikacja organizacji projektującej;
- zadania związane z ciągłą zdatnością do lotu (opracowywanie programów, instrukcji, biuletynów, dokumentów zdatności do lotu, analiza prób naziemnych i w locie, współpraca z nadzorami lotniczymi);
- konstrukcyjne wsparcie produkcji (PCE) – analiza odchyłek jakościowych, opracowywanie i dystrybucja zmian konstrukcyjnych;
- wsparcie klienta (użytkowników szybowców SZD i organizacji obsługowych) w zakresie doradztwa technicznego oraz sprzedaży części i podzespołów (także szybowców SZD‑48-3 „Jantar Std. 3”, SZD‑50-3 „Puchacz” oraz SZD‑51-1 „Junior”).

Dla techników mechaników:
- praca w środowisku organizacji produkującej POA: montaż wstępny i ostateczny szybowca, ważenie i wyznaczanie środków ciężkości, wyważanie masowe powierzchni sterowych, stabilizacja szybowca, montaż awioniki, przygotowanie do fabrycznych prób w locie.

Dla sprzedawców:
- opracowanie i przygotowanie ofert na szybowce, części, podzespoły i dokumentację lotno‑techniczną szybowców; kompleksowa współpraca z klientami;
- współpraca z magazynem i warsztatem, przygotowanie detali do wysyłki;
- obsługa systemów magazynowych, fakturowanie;
- zadania związane z prowadzeniem marketingu firmy.


Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia (umowę o pracę) w firmie z tradycjami lotniczymi, w jednym z najładniej położonych miast w Polsce - Bielsku‑Białej;
- ciekawą i pełną wyzwań pracę przy projektowaniu, wytwarzaniu i próbach szybowców;
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pozyskania unikatowej wiedzy z zakresu praktycznego projektowania i budowy szybowców;
- dostęp do szybowców demonstracyjnych firmy (dla osób latających), możliwość nabycia bądź podniesienia kwalifikacji pilotażowych - w pełnym zakresie;
- rozsądne wynagrodzenie, zależne od zakresu realizowanych zadań, ponoszonej odpowiedzialności i uzyskiwanych wyników.


Wymagamy:

Od Inżynierów lotniczych‑konstruktorów:
- motywacji i chęci pracy w środowisku Organizacji Projektującej i Produkującej, umiejętności pracy w zespole;
- dobrej organizacji własnego miejsca pracy, samodzielności, kreatywności i decyzyjności;
- dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku lotnictwo /  mechanika i budowa maszyn;
- dobrej komunikatywności w języku polskim, angielskim i/lub niemieckim, w mowie i w piśmie;
- bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office oraz wybranych narzędzi CAD;
- podstawowej wiedzy z zakresu wytrzymałości materiałów, obliczeń wytrzymałościowych oraz drgań mechanicznych;
- licencja mechanika lotniczego (szybowce) i/lub pilota szybowcowego wraz z ugruntowanym doświadczeniem będzie dodatkowym atutem.

Od Techników‑mechaników:
- motywacji i chęci do pracy w środowisku produkcji szybowców;
- pełnej komunikatywności w języku polskim (także w piśmie): pożądana komunikatywność w języku angielskim i/lub niemieckim;
- udokumentowanego doświadczenia w zakresie obsługi szybowców – ważna licencja ICAO (ewentualnie Part 66 (i/lub Part 66, kat. B2 - awionika) oraz bieżąca praktyka będzie dodatkowym atutem;
- zdolności manualnych związanych z mechaniką i obsługą maszyn oraz kompozytami (umiejętności / pasja modelarza lotniczego wskazane);
- sprawnej obsługi edytora tekstu, podstawowej obsługi arkusza kalkulacyjnego, baz danych i programów do obróbki grafiki bądź tworzenia prezentacji;
- umiejętności pracy w zespole, dobrej organizacji własnego miejsca pracy, samodzielności i decyzyjności.

Od Sprzedawców:
- dobrej komunikatywności w języku polskim i angielskim;
- bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
- samodzielności i dobrej organizacji własnego miejsca pracy;
- otwartości na relacje z ludźmi, ukierunkowania na potrzeby klienta ale także asertywności;
- prawa jazdy kat. B;
- kwalifikacji / wiedzy z zakresu lotnictwa (szybownictwa) będą dodatkowym atutem.


Prosimy wyłącznie o poważne oferty!
Kontakt: office@szd.com.pl
Tel.: 665 741 124
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Ogłoszenie jest ważne do odwołania.

Publikacje serwisowe dla szybowców

Informujemy, że od stycznia 2018 r. Allstar PZL Glider Sp. z o.o. wycofuje się z dystrybucji publikacji serwisowych dla szybowców, dla których pozostaje Właścicielem Certyfikatów Typu, świadczonej dotychczas na podstawie indywidualnych umów z klientami - tzw. "umów biuletynowych". Umowy te nie będą przedłużane ani podpisywane na nowo.

Biuletyny i publikacje serwisowe, dla których nadzory lotnicze wydadzą mające zastosowanie dyrektywy zdatności, w tym aktualizacje dokumentacji lotnej/obsługowej, dostępne będą na naszej stronie internetowej lub po bezpośrednim kontakcie z nami.

Uproszczony system obsług dla SZD-51-1 Junior, wydłużenie resursu

Informujemy o możliwości przejścia na uproszczony system obsług wszystkich szybowców SZD‑51-1 Junior oraz wydłużenia resursu technicznego egzemplarzy, które osiągnęły 6.000 godzin – aż do 12.000 godzin lotu.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników naszych szybowców, mając też na uwadze pozytywne doświadczenia z wieloletniej i intensywnej eksploatacji szybowców Junior, wprowadziliśmy i proponujemy zmiany w systemie prac obsługi planowej.

UPROSZCZONY SYSTEM OBSŁUG


Uproszczony system obsług polega na zastąpieniu dotychczasowych prac 50-, 100-, 200‑godzinnych oraz przed i po sezonie lotnym, pracami rocznymi i/lub po każdych 300 godz. lotu. Takie rozwiązanie pozwoli zdecydowanie obniżyć koszty eksploatacji oraz dysponować w sposób nieprzerwany szybowcem przez cały sezon lotniczy.
Istotną oszczędnością jest również wydłużenie czasokresu przeglądów głównych. W miejsce dotychczasowych przeglądów po kolejnych 1.000 godzinach lotu wprowadzone zostały przeglądy resursowe wykonywane co 1.500 godzin.
Przypominamy jednak, że uproszczony system obsługi w organizacjach obsługowych nie zwalnia pilotów‑użytkowników od wnikliwej kontroli szybowca przed i po locie (lotach) oraz bezwzględnego zgłaszania technice szczególnych przypadków w locie (przekroczenie warunków użytkowania) oraz uszkodzeń w eksploatacji na ziemi.
Warunki obsługi nieplanowej (np. po twardym lądowaniu) pozostają niezmienione.
Szczegóły opisuje biuletyn serwisowy BE‑013/51‑1/2016, dostępny odpłatnie w Allstar PZL Glider (kontakt poprzez techsupport@szd.com.pl). Cena wynosi 360 EUR netto. Wraz z biuletynem Użytkownik otrzyma nowe wydania Instrukcji Użytkowania w Locie oraz Instrukcji Obsługi Technicznej.
Szybowce, które nie osiągnęły nalotu 6.000 godzin, mogą być eksploatowane i obsługiwane według dotychczasowych zasad (patrz Indeks Publikacji Serwisowych).

Zasady świadczenia wsparcia technicznego

W związku z rosnącym zainteresowaniem kwestiami technicznymi szybowców SZD, dla których Allstar PZL Glider pozostaje Właścicielem Certyfikatu Typu, zmuszeni jesteśmy wprowadzić odpłatność za wsparcie techniczne. Usługi te świadczyć będziemy wycenione według stawki 150 PLN netto za każdą godzinę pracy naszych specjalistów. Kwota taka powinna być każdorazowo przedpłacona na konto Allstar PZL Glider.

Wsparcie techniczne obejmuje:
  • wyjaśnianie kwestii technicznych związanych z bezpieczną eksploatacją, przeglądami, obsługą, naprawami oraz utrzymaniem fizycznej zdatności do lotu szybowców;
  • korygowanie lub koordynowanie powstawania nieskomplikowanych dokumentów zdatności do lotu (programy, uzupełnienia do instrukcji etc.);
  • wsparcie w zakresie realizacji pojedynczych biuletynów serwisowych, opracowywanie dodatkowych instrukcji, programów, rysunków czy szkiców, wysyłanych następnie do Klienta drogą elektroniczną;
  • weryfikacja dokumentacji szybowców;
  • inne działania wyżej nie wymienione, a wymagające zaangażowania naszego biura konstrukcyjnego.

Przyjmujemy stawkę blokową równą 1 godzinie dla każdego zapytania. W razie konieczności wydłużenia tego czasu i w związku z tym wzrostem opłaty, zobowiązujemy się do uprzedniego powiadomienia Klienta o takiej potrzebie.
 
Zapraszamy do przesyłania zapytań na adres techsupport@szd.com.pl lub przez formularz online.

 AD dla szybowców SZD-50-3 Puchacz

W nawiązaniu do informacji z dnia 8.01.2014 uprzejmie informujemy, iż Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wydała dyrektywę zdatności AD 2014‑0015 dla szybowców SZD‑50-3 Puchacz. Dyrektywa dotyczy warunków kontroli rury skrętnej napędu hamulca aerodynamicznego w kadłubie szybowca i będzie obowiązywać od 28.01.2014. Dostępna jest pod adresem: ad.easa.europa.eu/ad/2014‑0015.

PAD No.: 13-182 - powiadomienie EASA o propozycji wydania Dyrektywy Zdatności dla SZD-50-3 "Puchacz"

Informujemy, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zamieściła na swoich stronach internetowych propozycję dyrektywy zdatności dla szybowca SZD‑50-3 "Puchacz", pod numerem PAD No.: 13‑182.

Dyrektywa dotyczyć będzie warunków kontroli rury skrętnej napędu hamulca aerodynamicznego w kadłubie szybowca. Warunki kontroli opisaliśmy w dostępnym już biuletynie serwisowym BE‑062/SZD‑50-3/2013 „PUCHACZ”.

Aktualności