Informacje

Zmarł Herman Albersmann

 Z wielkim żalem informujemy, że nasz wieloletni przyjaciel i niemiecki przedstawiciel Herman Albersmann zmarł nieoczekiwanie.

Wyrazy współczucia dla jego rodziny i przyjaciół.

Uproszczony system obsług dla SZD-51-1 Junior, wydłużenie resursu

Informujemy o możliwości przejścia na uproszczony system obsług wszystkich szybowców SZD‑51-1 Junior oraz wydłużenia resursu technicznego egzemplarzy, które osiągnęły 6.000 godzin – aż do 12.000 godzin lotu.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników naszych szybowców, mając też na uwadze pozytywne doświadczenia z wieloletniej i intensywnej eksploatacji szybowców Junior, wprowadziliśmy i proponujemy zmiany w systemie prac obsługi planowej.

UPROSZCZONY SYSTEM OBSŁUG


Uproszczony system obsług polega na zastąpieniu dotychczasowych prac 50-, 100-, 200‑godzinnych oraz przed i po sezonie lotnym, pracami rocznymi i/lub po każdych 300 godz. lotu. Takie rozwiązanie pozwoli zdecydowanie obniżyć koszty eksploatacji oraz dysponować w sposób nieprzerwany szybowcem przez cały sezon lotniczy.
Istotną oszczędnością jest również wydłużenie czasokresu przeglądów głównych. W miejsce dotychczasowych przeglądów po kolejnych 1.000 godzinach lotu wprowadzone zostały przeglądy resursowe wykonywane co 1.500 godzin.
Przypominamy jednak, że uproszczony system obsługi w organizacjach obsługowych nie zwalnia pilotów‑użytkowników od wnikliwej kontroli szybowca przed i po locie (lotach) oraz bezwzględnego zgłaszania technice szczególnych przypadków w locie (przekroczenie warunków użytkowania) oraz uszkodzeń w eksploatacji na ziemi.
Warunki obsługi nieplanowej (np. po twardym lądowaniu) pozostają niezmienione.
Szczegóły opisuje biuletyn serwisowy BE‑013/51‑1/2016, dostępny odpłatnie w Allstar PZL Glider (kontakt poprzez techsupport@szd.com.pl). Cena wynosi 360 EUR netto. Wraz z biuletynem Użytkownik otrzyma nowe wydania Instrukcji Użytkowania w Locie oraz Instrukcji Obsługi Technicznej.
Szybowce, które nie osiągnęły nalotu 6.000 godzin, mogą być eksploatowane i obsługiwane według dotychczasowych zasad (patrz Indeks Publikacji Serwisowych).

Zasady świadczenia wsparcia technicznego

W związku z rosnącym zainteresowaniem kwestiami technicznymi szybowców SZD, dla których Allstar PZL Glider pozostaje Właścicielem Certyfikatu Typu, zmuszeni jesteśmy wprowadzić odpłatność za wsparcie techniczne. Usługi te świadczyć będziemy wycenione według stawki 150 PLN netto za każdą godzinę pracy naszych specjalistów. Kwota taka powinna być każdorazowo przedpłacona na konto Allstar PZL Glider.

Wsparcie techniczne obejmuje:
  • wyjaśnianie kwestii technicznych związanych z bezpieczną eksploatacją, przeglądami, obsługą, naprawami oraz utrzymaniem fizycznej zdatności do lotu szybowców;
  • korygowanie lub koordynowanie powstawania nieskomplikowanych dokumentów zdatności do lotu (programy, uzupełnienia do instrukcji etc.);
  • wsparcie w zakresie realizacji pojedynczych biuletynów serwisowych, opracowywanie dodatkowych instrukcji, programów, rysunków czy szkiców, wysyłanych następnie do Klienta drogą elektroniczną;
  • weryfikacja dokumentacji szybowców;
  • inne działania wyżej nie wymienione, a wymagające zaangażowania naszego biura konstrukcyjnego.

Przyjmujemy stawkę blokową równą 1 godzinie dla każdego zapytania. W razie konieczności wydłużenia tego czasu i w związku z tym wzrostem opłaty, zobowiązujemy się do uprzedniego powiadomienia Klienta o takiej potrzebie.
 
Zapraszamy do przesyłania zapytań na adres techsupport@szd.com.pl lub przez formularz online.

 AD dla szybowców SZD-50-3 Puchacz

W nawiązaniu do informacji z dnia 8.01.2014 uprzejmie informujemy, iż Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wydała dyrektywę zdatności AD 2014‑0015 dla szybowców SZD‑50-3 Puchacz. Dyrektywa dotyczy warunków kontroli rury skrętnej napędu hamulca aerodynamicznego w kadłubie szybowca i będzie obowiązywać od 28.01.2014. Dostępna jest pod adresem: ad.easa.europa.eu/ad/2014‑0015.

PAD No.: 13-182 - powiadomienie EASA o propozycji wydania Dyrektywy Zdatności dla SZD-50-3 "Puchacz"

Informujemy, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zamieściła na swoich stronach internetowych propozycję dyrektywy zdatności dla szybowca SZD‑50-3 "Puchacz", pod numerem PAD No.: 13‑182.

Dyrektywa dotyczyć będzie warunków kontroli rury skrętnej napędu hamulca aerodynamicznego w kadłubie szybowca. Warunki kontroli opisaliśmy w dostępnym już biuletynie serwisowym BE‑062/SZD‑50-3/2013 „PUCHACZ”.

Aktualności