PAD No.: 13-182 - powiadomienie EASA o propozycji wydania Dyrektywy Zdatności dla SZD-50-3 "Puchacz"

Informujemy, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zamieściła na swoich stronach internetowych propozycję dyrektywy zdatności dla szybowca SZD‑50-3 "Puchacz", pod numerem PAD No.: 13‑182.

Dyrektywa dotyczyć będzie warunków kontroli rury skrętnej napędu hamulca aerodynamicznego w kadłubie szybowca. Warunki kontroli opisaliśmy w dostępnym już biuletynie serwisowym BE‑062/SZD‑50-3/2013 „PUCHACZ”.

Aktualności