Zasady świadczenia wsparcia technicznego

W związku z rosnącym zainteresowaniem kwestiami technicznymi szybowców SZD, dla których Allstar PZL Glider pozostaje Właścicielem Certyfikatu Typu, zmuszeni jesteśmy wprowadzić odpłatność za wsparcie techniczne. Usługi te świadczyć będziemy wycenione według stawki 150 PLN netto za każdą godzinę pracy naszych specjalistów. Kwota taka powinna być każdorazowo przedpłacona na konto Allstar PZL Glider.

Wsparcie techniczne obejmuje:
  • wyjaśnianie kwestii technicznych związanych z bezpieczną eksploatacją, przeglądami, obsługą, naprawami oraz utrzymaniem fizycznej zdatności do lotu szybowców;
  • korygowanie lub koordynowanie powstawania nieskomplikowanych dokumentów zdatności do lotu (programy, uzupełnienia do instrukcji etc.);
  • wsparcie w zakresie realizacji pojedynczych biuletynów serwisowych, opracowywanie dodatkowych instrukcji, programów, rysunków czy szkiców, wysyłanych następnie do Klienta drogą elektroniczną;
  • weryfikacja dokumentacji szybowców;
  • inne działania wyżej nie wymienione, a wymagające zaangażowania naszego biura konstrukcyjnego.

Przyjmujemy stawkę blokową równą 1 godzinie dla każdego zapytania. W razie konieczności wydłużenia tego czasu i w związku z tym wzrostem opłaty, zobowiązujemy się do uprzedniego powiadomienia Klienta o takiej potrzebie.
 
Zapraszamy do przesyłania zapytań na adres techsupport@szd.com.pl lub przez formularz online.

Aktualności