Uproszczony system obsług dla SZD-51-1 Junior, wydłużenie resursu

Informujemy o możliwości przejścia na uproszczony system obsług wszystkich szybowców SZD‑51-1 Junior oraz wydłużenia resursu technicznego egzemplarzy, które osiągnęły 6.000 godzin – aż do 12.000 godzin lotu.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników naszych szybowców, mając też na uwadze pozytywne doświadczenia z wieloletniej i intensywnej eksploatacji szybowców Junior, wprowadziliśmy i proponujemy zmiany w systemie prac obsługi planowej.

UPROSZCZONY SYSTEM OBSŁUG


Uproszczony system obsług polega na zastąpieniu dotychczasowych prac 50-, 100-, 200‑godzinnych oraz przed i po sezonie lotnym, pracami rocznymi i/lub po każdych 300 godz. lotu. Takie rozwiązanie pozwoli zdecydowanie obniżyć koszty eksploatacji oraz dysponować w sposób nieprzerwany szybowcem przez cały sezon lotniczy.
Istotną oszczędnością jest również wydłużenie czasokresu przeglądów głównych. W miejsce dotychczasowych przeglądów po kolejnych 1.000 godzinach lotu wprowadzone zostały przeglądy resursowe wykonywane co 1.500 godzin.
Przypominamy jednak, że uproszczony system obsługi w organizacjach obsługowych nie zwalnia pilotów‑użytkowników od wnikliwej kontroli szybowca przed i po locie (lotach) oraz bezwzględnego zgłaszania technice szczególnych przypadków w locie (przekroczenie warunków użytkowania) oraz uszkodzeń w eksploatacji na ziemi.
Warunki obsługi nieplanowej (np. po twardym lądowaniu) pozostają niezmienione.
Szczegóły opisuje biuletyn serwisowy BE‑013/51‑1/2016, dostępny odpłatnie w Allstar PZL Glider (kontakt poprzez techsupport@szd.com.pl). Cena wynosi 360 EUR netto. Wraz z biuletynem Użytkownik otrzyma nowe wydania Instrukcji Użytkowania w Locie oraz Instrukcji Obsługi Technicznej.
Szybowce, które nie osiągnęły nalotu 6.000 godzin, mogą być eksploatowane i obsługiwane według dotychczasowych zasad (patrz Indeks Publikacji Serwisowych).

Aktualności